Haifa Robotics Hackathon

Haifa Robotics Hackathon

אירוע הרובוטיקה של בוטאון, הטכניון ומדעטק חיפה

המטרה:

פיתוח יצירתיות טכנית אצל בני נוער
הקמת מרכז החינוך לרובוטיקה לילדים
שילוב בני נוער במחקרים מדעיים ובפיתוח פרויקטים חדשניים

המבקרים באירוע ייחשפו למגוון רובוטים מודרניים, רובוט רוקד, חיות מחמד רובוטיות, רובוטים חינוכיים ועוד.
כמו כן, במתחם יהיו כיתות פתוחות לקהל, בהן יהיה ניתן ללמוד לתכנת ולשלוט ברובוטים. לאלו שכבר יודעים לתכנת תהיה אפשרות להשתתף בתחרות ה»סומו-רובוט» ולזכות בפרסים. הרובוטים שישתתפו בתחרות יהיו מבוססים על לגו וארדואינו(מיקרו-בקר) והמטרה העיקרית של המשתתפים תהיה לדחוף את הרובוט היריב מחוץ לזירה.
אם ברצונכם ללמוד רובוטיקה או שתרצו להכיר את התחום לילדכם, אירוע הרובוטיקה תהיה הזדמנות מצויינת!

 

המטרה המרכזית של האירוע תהיה החשיפה וההצגה של תוכנית החינוך של בוטאון הכוללת ערכת לימוד לתכנות בקרים ושילובם עם חיישנים ואביזרים אחרים. התוכנית מותאמת לשתי קבוצות גיל, גילאים 8-11 וגילאים 11-14.

Madatech’s Technion and Boteon Robotics Event.

The Aim:
— Development of technical creativity of youth;
— Establishment of the Robotics Educational Centre for Children;
— Youth involvement in scientific research and development of innovative projects.

Visitors can see a wide range of modern robots, you’ll see dancing humanoid robots, robot pets, educational robots — more than two dozen world-famous robots.

Anyone will be able to take part in master classes and learn how to program robots. And those who already know how — will be able to take part in competitions and win prizes.

During the exhibition will be a presentation of a new educational program Boteon Education. Here you will be able to enroll your children from 8 years in a circle of robotics.

 

 

 

In parallel with the exhibition will include seminars and competitions robosumo.

To participate in the competition, we have prepared on the basis of wheeled robot platforms Lego and board Arduino.

The participants in this tournament to win, must quickly push the enemy beyond the edge of the field.
If you or your children want to learn how to build robots — you have a great chance to do it on our Roboparty.

Competitions will be held in two categories:
— Adult 16+ years;
— Junior 9+ years.

task:

Each team will be given the same mobile platform.
Two robots are placed in the center of the field outlined by the red line.
The participants’ task — to push the opponent robot beyond the circle. The robot turned outside border is defeated.

nominations:
Three prize-winning team places in each category, as well as consolation prizes.

1st category (16+)
1st place
2nd place
3rd place

Category 2 (9+)
1st place
2nd place
3rd place

Incentive prizes are determined by the project sponsors.

Those who wishing to become a sponsor or a member of the working group — [email protected]

 

Совместно с музеем науки MadaTech центр робототехники «Boteon» проводит беспрецедентное мероприятие — «Haifa Robotics Hackathon».

Цель:
— Развитие технического творчества молодежи;
— Создание образовательного центра робототехники для детей;
— Вовлечение молодежи в научные исследования и разработку инновационных проектов.

Посетители смогут увидеть широкий спектр современных роботов, вы увидите танцующих роботов-гуманоидов, роботов домашних животных, образовательных роботов — более двух десятков всемирно известных роботов.

Любой желающий сможет принять участие в мастер-классах и научиться программировать роботов. А те, кто уже умеет — смогут принять участие в конкурсах и выиграть призы.

Во время выставки пройдет презентация новой образовательной программы Boteon Education. Здесь же Вы сможете записать детей от 8 лет в кружок робототехники.

 

 

Параллельно с выставкой пройдут семинары и соревнования по робосумо.

Для участия в соревнованиях мы подготовили роботов на основе колесных платформ Lego и платы Arduino.

Участники этого турнира, чтобы выиграть, должны максимально быстро вытолкнуть противника за край поля.
Если Вы или Ваши дети хотите научиться создавать роботов — у Вас есть отличный шанс сделать это на нашем Roboparty.

Соревнования будут проходить в двух категориях:
— Взрослая 16+ лет;
— Юношеская 9+ лет.

Задание:

Каждой команде будет выдана одинаковая мобильная платформа.
Два робота помещаются в центр поля, очерченного красной линией.
Задача участников — вытолкнуть робота соперника за границы окружности. Робот, оказавшийся за пределами границы, считается побежденным.

Номинации:
Три призовых командных места в каждой категории, а также поощрительные призы.

1-я категория (16+)
1-е место
2-е место
3-е место

2-я категория (9+)
1-е место
2-е место
3-е место

Поощрительные призы определяются спонсорами проекта.

Желающие стать спонсором или членом рабочей группы — [email protected]

Центр робототехники "BOTEON".
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: