Теги - робототехника

Постольник Сергей Александрович

Як збільшити ефективність навчання у центрах робототехніки

            Тисячі дітей сьогодні йдуть до кружків робототехніки по всій країні, з різноманітними навчальними програмами та назвами. Мода на все, що пов*язане з роботами та STEM-освітою, напевно, досягла піку. Батьки, віддаючи дитину до кружка робототехніки, встановлює певну планку результатів. При цьому, у багатьох випадках, батьки не розуміються у програмуванні, технічному та науковому боці питання, не розуміють різницю між навчальними програмами та конструкторами. Виходячи із власного розуміння питання, коли сподівання в перші кілька місяців не виправдовуються, батьки забирають дитину із занять. Хоча у 99 % відсотках випадків – дитина справді із задоволенням відвідувала заняття.
Маючи певний власний досвід у навчанні та спілкуванні з іншими гуртками, спробуємо розібратися що до чого. І ні в якому разі не претендуємо на абсолютно істинні твердження.
             Напевно, саме найпоширеніше питання, яке задають батьки через декілька місяців занятть – коли буде результат? Або – ми не бачимо результата. На питання – який саме результат ви сподіваєтесь побачити, майже завжди отримаєш відповідь – який-небудь! Який –небудь вимірний... На жаль батьки не можуть сформулювати чого вони очікують від занятть та від власної дитини.
            Підсумовуючи весь досвід спілкування, батьки найчастіше мають на увазі зміни, при чому вони повинні бути замітні одразу. Терплячі батьки розуміють, що в залежності від індивідуальності їх дитини термін, кількість занятть перейде в якість. Але при цьому треба дотримуватись певних умов – регулярне відвідування занятть, виконання домашніх завдань, вивчення спеціальної літератури, просмотр навчальних відеоматеріалів, конструктивний діалог з викладачем. Тому ті батьки, які сподіваються на швидкий результат у найкоротші сроки при мінімальних зусиллях (нерегулярне відвідування занятть), розчаровуються у заняттях і шукають інший кружок.

                                                                                             Коли очікувати результати?

           Треба бути відвертим, мета дитячих курсів з робототехніки не в тому, щоб виростити тисячі робототехників в країні, і не в тому, щоб реалізовувати амбіції батьків. Мета цих занятть – розвиток максимальної кількості корисних навичок та сучасного мислення за допомогою робототехніки, яка поєднує в собі знання багатьох наук.
Треба розуміти, що зміни в дитині відбуваються на кожному занятті. Вони поступово накопичують новий досвід та навички. Градація накопичених навичок у кожної дитини індивідуальна. Хтось боявся збирати схему не за інструкцією, хтось не вмів працювати в команді, хтось взагалі вперше познайомився із електронікою та компьютером, у більшості – невпевненість під час публічної презентації проекта чи висловлювання власних думок.
При заняттях один раз на тиждень результат доводиться чекати достатньо довго. Найчастіше перших суттєвих результатів слід очікувати на кінець першого півріччя занятть.
          Після проведення багатьох занятть ми в центрі «Ботеон» сформували декілька неформальних крітерієв для оцінки змін в перші 6-8 місяців занятть.

Постольник Сергей Александрович

Краткая история робототехники

 

 

           В массовом сознании слово «робот» ассоциируется в основном с научными достижениями и идеями 20-21 веков. Особенно часто этот термин мало разбирающийся в технических областях человек встречает в произведениях научной фантастики – романах Айзека Азимова, сериях фильмов «Терминатор», «Трансформеры» и т.д. Более продвинутые из них еще могут припомнить советские «Луноходы», промышленные или медицинские аппараты, зверо- или человекоподобных роботов из рекламных роликов компании Boston Dynamics. Однако, как и многие другие великие идеи человечества, концепция автоматизированных механизмов, способных самостоятельно выполнять различные операции, появилась гораздо раньше и прошла длительный путь своего развития.

                                                                                                   Определение понятия

          Прежде, чем говорить о том, какими были самые первые роботы, следует определить, что именно подразумевается под данным понятием. Это имеет важное значение для понимания развития данной технологии и ее уникальности. Первое появление слова «робот» относится к 1920 году, когда чешский писатель Карел Чапек употребил его в фантастической пьесе «Rossumovi univerzální roboti (R.U.R)». Там оно обозначало искусственно созданного человека, чей труд использовался на тяжелых и опасных производствах взамен человеческого (robota в переводе с чешского – каторга). И хотя в этом произведении роботы изготавливались на фабриках из выращенных органических тканей, само понятие впоследствии было популяризировано именно в отношении механических устройств.

      Робота следует отличать от простых механизмов и автоматов. Это устройство обладает способностью к более тесному и комплексному взаимодействию с оператором и внешней средой. Если простой автоматический механизм при выполнении определенного действия слепо следует заранее заложенному в нем алгоритму, то робот способен воспринимать внешние сигналы и в соответствии с ними адаптировать свои действия. Таким образом его взаимодействие с внешней средой становится более гибким, точным и универсальным. Даже самые первые в мире роботы, о которых будет сказано далее, имели примитивные аналоги органов чувств, без которых это принципиальное отличие было бы невозможным.

Rezya Alex

Оборудование для Новой Украинской Школы

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! 12 уроков базовый курс - БЕСПЛАТНО!

ПОЛУЧИТЕ Базовый КУРС "ИНФОРМАТИКА. Робототехника" - БЕСПЛАТНО!

Курс идеально подходит для людей желающих иметь дополнительный заработок в свободное время в сфере ИТ и робототехники, учителей, преподавателей и просто молодых людей с техническими наклонностями.

Наш курс - 12 онлайн занятий в результате которых вы научитесь излагать STEM и робототехнику детям!

ON-LINE КОНСУЛЬТАЦИЯ КАЖДУЮ СРЕДУ С 16-00 до 18-00
SKYPE: COM.BOTEON.COM

Каждый желающий может бесплатно пройти базовый курс STEM, робототехники, получить пособия по STEM, робототехнике, педагогике и психологии.
Далее, по желанию, можно продолжить повышение квалификации, приобрести оборудование, получить сертификат.
Учебные наборы-конструкторы "Ботеон" получили все необходимые разрешения, чтобы соответствовать требованиям качества и безопасности при использовании в учебных заведениях, в школах, начиная с начального школы. Наши методики и учебные материалы одобрены Институтом модернизации содержания образования и СЭС для внедрения и преподавания в школах.

нуш нова украинская школа оборудование

 

ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ - КУРС 1

Для самых маленьких детей от 6 до 9 лет курс "Информатика и технологии. Начальная школа" - этот материал разработан для использования в 1-х - 4-х классах и включает в себя: задачи развивающие наглядно-образное мышление, наглядно-действенное, аналитическое , абстрактное, проектное (практическое), алгоритмическое мышление, знакомство с основами физики, понятием информация. Хорошо проработаны темы: "Предметы", "Числа", "Счет", "Геометрические фигуры," Простые механизмы "," Плоскость и пространство "," Множества "," Логика "," Алгоритмы "," Объект ", содержит большое количество игр и интерактивных заданий и помогает ребенку быстро усвоить азы информатики.
Соответствует требованиям приказа МОН №137 от 13.02.2018 - Об утверждении Примерного перечня средств обучения и оборудования учебного и общего назначения для учебных кабинетов начальной школы, с целью учета положений Концепции реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования «Новая украинская школа» на период к 2029 году, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 декабря 2016 № 988-р.

stem стем начальная школа МОН

Конструкторы позволяют в игровой форме раскрыть для ребенка базовые понятия математического образования информатики, физики, технологий. Каждый конструктор включает теорию и практику по созданию физической системы и визуализацию-эксперимент. Набор-конструктор позволяет реализовывать самые простые, но наглядные физические эксперименты, позволяет детям младшего возраста изучить, понять природу и определить основные физические процессы и явления, с которыми они ежедневно сталкиваются в жизни, а также не раз столкнутся проектируя и собирая роботов. Поэтому разобравшись с конструкторами этой серии можно смело переходить на 2-й уровень обучения.

Используемые технологии: конструкторы "Boteon Education", MIT Scratch.n ", MIT Scratch.

часы весы теллурий наборы конструкторы для школы

Первый уровень "Информатика и технологии"
Развиваем логику, учимся считать, дослижуемо мир, изучаем простые механизмы и конструкции, геометрические тела, логико-развивающие игры, сравнение предметов, изучаем MIT Scratch.

теллурий ученический

телурий конструкции нуш

лабиринт развивающая маршрутная игра

 лабиринт развивающие игры маршрутные игры

абакус демонстрационный - учительский

абакус оборудование нуш

весы рычажные ученические

весы оборудование нуш

 

ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА - КУРС 2

Для средней школы от 8-ми до 14 лет мы разработали курс "Информатика и физика. Средняя школа" - этот материал раскрывает понятие объект, класс, модель, система, алгоритм, обработка и анализ информации. В разделе электроника мы изучаем архитектуру современных контроллеров и компьютеров, физические основы датчиков, исполнительных устройств, ввод и вывод информации, рассматриваем операционные системы, программируем, собираем электрические схемы, делаем математические расчеты. Курс базируется на новых информационных технологиях, способствует развитию информационной культуры и взаимодействия с миром научно-технического творчества.

Курс является пропедевтическим для курса "Математика", "Технологии (Трудовое обучение), и" Физика ".

робототехника стем stem школа

Дети познакомятся с платформой Arduino, узнают на каких физических принципах построены большинство электронных датчиков, также Wi-Fi, Bluetooth, поймут, как составлять найпростищи электронные схемы. Конструкторы для детей от 8-ми до 14-ти лет раскрывают понятие - «Система» (основы алгоритмизации и системы графического и текстовго программирования), «Умный дом», «Сервисная робототехника», «Интернет офф Сингс», «Бег Дейта» (обработка, анализ и визуализация данных). В конструкторах из этой серии изучается программирования на графических языках Scratch, Ardublock, текстовом С ++, App Inventor - среда визуальной разработки android-приложений, разработка Web приложений для IOT.
Используемые технологии: конструкторы "Boteon Education", MIT Scratch, Ardublock, Python, C ++, Arduino, App Inventor, HTML.

робот клас робототехники

"Основы робототехники. Умной дом. Интернет вещей" I-IV ЧЕТВЕРТЬ (48 занятий, 96 часов)

в набор-конструктор входит: S-Bot, J-Bot, G-Bot, Smart House, IOT-комплектующие, электронные комплектующие, Ардуино, датчики и прочее.
Скачать комплектацию и подробное описание - COM.BOTEON.COM

мобильный робот класс робототехники

КУПИТЬ ПОЛНЫЙ КУРС + ОБУЧЕНИЕ+ ОБОРУДОВАНИЕ ПО 8900 ГРН

 

В комплекте - электроника на 72 занятия, конструктор S, J, G-Bot, SmartHouse, IOT
подробные учебно-методические указания

 

Robot Josha

КАНИКУЛЫ В ОСЕННЕЙ ШКОЛЕ РОБОТОТЕХНИКИ «BOTEON» 2018

/ RoBlog

ОСІННЯ ШКОЛА РОБОТОТЕХНІКИ

Скоро в школах почнуться канікули, а це означає, що в Центрі робототехніки "Boteon" починається осіння школа.

 

Для хлопців від 8-ми років, що цікавляться HI-Tech технологіями, робототехнікою, програмуванням, фізикою, 3D моделюванням та іншими цікавими сучасними напрямками, підготовлені цікаві заняття, ігри та тематичні розваги.

 

Ми точно знаємо, наскільки важливо поєднувати навчання теоретичним основам фізики і програмування з виконанням практичних завдань. Тому, всі заняття в таборі проводяться на справжніх реальних роботах.

 Лагерь

У програмі Осінньої школи очікується:

1й день:

 • Вступна лекція - знайомство зі слухачами, стислий опис занять
 • Середовище розробки Scratch
 • Алгоритми та програми
 • Створення гри.

2й день:

 • Знайомство з Arduino, елементами електронного конструктора
 • Програмне середовище S4A
 • Створення міжгалактичного воїна S-BOT, зборка і навчання його бойовому мистецтву.

3й день:

 • 3D-графіка, види і способи 3D-друку, 3D-сканування об'єкта
 • Створення концептуальних моделей в 3D-середовищі. (3D моделювання)
 • Друк зразків на 3D принтері.

4й день:

 • Вивчення конструкції мобільних роботів
 • Створення автономного розвідника G-BOT
 • Управління роботом через Bluetooth.

5й день:

 • Альтернативна енергетика
 • Ефективні способи отримання електроенергії з відновлюваних джерел
 • Підведення підсумків табору.

Під час осінньої школи передбачені прогулянки, ігри та розваги.

 

Час проведення:

 • з 22 по 26 жовтня.

Вартість участі в осінньому таборі «Boteon»:

 • М. Харків - 2400 грн. (480 грн./день.)

У вартість входить дворазове харчування (гарячий обід і полуденок).

Нашим постійним слухачам-традиційні знижки!

Розпорядок дня:
09:30-10:00 - Зустріч дітей у класі, вільний час
10:00-12:00 - Заняття 1
12:00-13:00 - Обід, прогулянка, відпочинок
13:00-15:00 - Заняття 2
15:00-15:30 - Полуденок, прогулянка, відпочинок
15:30-17:00 - Заняття 3
17:00-17.30 - Продленка (за бажанням)

Контакти:

М. Харків, ст. метро Ботанічний сад 23 серпня, Вул. Тобольська, 46,
ЕКЦ "Бейт Дан", 1й поверх, ауд. 5;

tel: 0800 752 572, 073 01 01 011
e-mail: edu@boteon.com

 

мар
26
пон
Vlad Robot

КАНИКУЛЫ В ВЕСЕННЕЙ ШКОЛЕ РОБОТОТЕХНИКИ «BOTEON» 2018

 

 

 

Предлагаем детям отвлечься от школьных уроков и окунуться в фантастический РОБО-мир в весенней школе робототехники «Boteon»!

Тематика весенней школы:«Глобальное озеленение»

Для весенней школы мы подготовили специальную программу, в которой каждый день — новые задания, крутые эксперименты, яркие эмоции и незабываемые впечатления!

В 1-й день мы познакомим слушателей с интересными курсами и направлениями, в которых продуктивно работает Центр робототехники «Boteon» во многих городах Украины!
Дети будут готовиться к «Глобальному озеленению», познакомятся с программной средой S4A, платформой Arduino, узнают о принципе действия и конструкции умных вазонов «FlowerBot», а также соберут робота-воина S-BOT, научатся его программировать и управлять им в настоящем робо-бою.

 

Далее дети сами создадут умный вазон «FlowerBot» и при помощи робота-манипулятора посадят первые зернышки первых весенних растений, протестировав готовое устройство.
Сделают умный автоматический полив с контролем влажности и температуры почвы для скорейшего прорастания ростков.
А чтоб немного отвлечься мы с ребятами преодолеем земное притяжение и докажем, что металлические предметы смогут свободно и бесшумно парить в воздухе под действием магнитного поля.

3-й день. Пока наши зерна будут прорастать мы с ребятами устроим сражение роботов на световых мечах и лазерных пушках. Победители получат призы.
Потом трансформируем робота S-BOT в передвижного автономного робота G-BOT, и проведем гонки роботов на РОБО-трассе. При этом не забываем следить за состоянием Умных вазонов.

 

Далее дети на целый день погрузятся в мир 3D-технологий, узнают о технологии 3D-сканирования объекта, попробуют себя в 3D-моделировании самостоятельно создав модели полезных устройств в трехмерной среде, которые сами-же распечатают на 3D-принтере и оставят себе как сувенир. Попробуют себя в современном искусстве, создав художественный шедевр с помощью 3D-ручки.

 

Последний день запомнится детям знакомством с роботами-любимчиками ЦР «BOTEON» Волли, Йошей и другими, не мение интересными большими роботами. Также мы проведем соревнование роботов G-BOT по правилам RoboSumo и RoboBowling, где будем управлять роботом через Bluetooth со сматртфона.
Завершится последний день в весенней школе робототехники проверкой состояния умного вазона «FlowerBot» и сбором урожая, а также награждением наших маленьких слушателей.

Также во время весенней школы предусмотрены прогулки, игры и развлечения. Каждый сможет поиграть с очками виртуальной реальности и многое другое.

* Очередность проведения занятий может быть изменена в ходе проведения Весенней школы, исходя из ситуационной необходимости.

Когда будет весенняя школа робототехники?
Начало 26 марта в 10:00
Конец 30 марта в 17:00 (5 дней)

Где будем проводить весеннюю школу робототехники?

г. Харьков
- ст. метро Ботанический сад, ул.Тобольская, 46, ЕКЦ «БейтДан», ауд. 5
-ст. метро Армейская, ул. Рыбалко, 16-а учебно-воспитательный комплекс «Гармония»

г.Киев
ст. метро Контрактовая площадь, переулок Ярославский, 1/3, HUB 4.0, 1-й этаж

Сколько стоит обучение в весенней школе «Boteon» (цена на 1-го чел.)?

г.Киев — 2500 грн. (500 грн./день).
г. Харьков — 2300 грн. (460 грн./день).

В стоимость входит двухразовое питание (горячий обед и полдник).

Распорядок дня на Весенней школе робототехники:
ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ
09:20-10:00 - Встреча детей в классе, свободное время
10:00-12:00 - Занятие 1
12:00-13:00 - Обед, прогулка, отдых
13:00-15:00 - Занятие 2
15:00-15:30 - Полдник, прогулка, отдых
15:30-17:00 - Занятие 3
17:00-17.30 - Продленка (по желанию)
Контакты: тел.: 0800 752 572

Rezya Alex

"Робототехніка. Електроніка. Програмування контролерів"

Стартапам та hi-tech підприємцям!

Конструкторське бюро BOTEON вперше розкаже про свій досвід розробки великих проектів у робототехниці та автоматичних системах.


Ви самі обираєте модулі. Наприклад, схемотехніка та електроніка усіх типів. У розділі програмування ви маєте можливість записатися на більш розширену версію, яка продовжить матеріал у більш глибокій формі з елементами штучного інтелекту, інтернету речей, нейро- та міо- інтерфейсів.

Все на прикладі найпопулярніших платформ для швидкого прототипування: STM32 та інші.
Будемо разом збирати та програмувати ровер (6-ти колесна мобільна платформа з маніпулятором).

 

Ви маєте можливість вибирати додаткові модулі навчанняаме, наприклад, схемотехніка та електроніка усіх типів. У розділі програмування ви маєте можливість записатися на більш розширену версію, яка продовжить матеріал курсу, але вже у більш глибокій формі з єлементами штучного інтеллекту, інтернету речей, нейро та міо інтерфейсів та іншими цікавими напрямками. 

Навчаємося ми на найпопулярніших платформах для швидкого прототипування STM32 та інші. Навчання проходитиме на реальному макеті ровера (6-ти колесна мобільна платформа з маніпулятором).

 

 Планетоход с манипулятором

 

Курс з робототехніки включає в себе три розділи:

- вивчаємо ARM Cortex-M4 на прикладі STM32F4xx
- вивчаємо IoT використовуючи Bluetooth, WiFi, а також RF
- вивчаємо типові схеми електронних пристроїв автоматики

Після вивчення курсу:

- отримаєте базові знання розробника електроніки;
- зможете програмувати STM32F4xx;
- створювати пристрої робототехніки та автоматики.

 

 Планетоход для практических занятий

 

Тематичний план:

Tyshchenko Dmytro

Как открывался ЦР Ботеон в г.Сумы

Скоро год, как открылся Центр робототехники Ботеон в г.Сумы.
Вспомним как это было.
Жаркое лето 2016, звонок в офис, первая информация, ночь раздумий, личная встреча, решение принято! 
Подготовка в городе: поиск места, письма партнерам, рекламная кампания, письма партнерам, в общем, поиск преподавателей, письма партнёрам - все как обычно.
Первые мастер-классы, первые эмоции, первые строгие взгляды родителей, которые сменились на улыбки и пожатия рук, первые горящие глаза, вдохновляющие на дальнейшую деятельность и первые записи на годовой курс, первые уроки - мы начали!
Фото:
Фото:

 

 

 

Vlad Robot

«КОСМІЧНЕ ПОСЕЛЕННЯ «BOTEON» - ЛІТНІЙ ТАБІР РОБОТОТЕХНІКИ 2017

 

ЛШ 2017

 

 

 

Хто з нас у дитинстві не мріяв стати космонавтом та подорожувати до зірок, відкривати та освоювати нові планети?

 

Центр робототехніки "Boteon" пропонує здійснити дитячі мрії і вирушити у справжню міжпланетну подорож на ЛІТНІЙ ШКОЛІ РОБОТОТЕХНІКИ сезону 2017 - 
«КОСМІЧНЕ ПОСЕЛЕННЯ «BOTEON»

(для дітей від 8 років)

 

Vlad Robot

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА РОБОТОТЕХНИКИ «BOTEON» 2017

Весна пролетит незаметно и все ближе летние школьные каникулы.
А как дети проведут это лето и чем каникулы им запомнятся?
Центр робототехники "Boteon" предлагает Вам подарить своему ребенку незабываемые каникулы в ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ РОБОТОТЕХНИКИ «BOTEON» сезона 2017 и совершить КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ чтобы ОСВОИТЬ НОВЫЕ ПЛАНЕТЫ!


ЛШ
0800 752 572

 

Тема Летней школы: «КОСМИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «BOTEON»

(для ребят от 8 лет)

 

Мы точно знаем, насколько важно сочетать обучение теоретическим основам с выполнением практических заданий, поэтому, все занятия в Летней школе проводятся на реальных роботах, и действующих электронных устройствах.

 

Vlad Robot

Всеукраинский конкурс детских креативных проектов по робототехнике на платформе Arduino «Boteon Robotics Challenge 2017»

конкурс

 

Дорогие друзья!
Весна в уже полном разгаре, а это значит, что приближается самое яркое и самое интересное событие, которое подытоживает уходящий учебный год - Всеукраниский конкурс детских креативных проектов по робототехнике на платформе Arduino
«Boteon Robotics Challenge 2017»

 

Основные цели, уже ставшего традиционным Конкурса детских проектов - это выявление и поощрение молодых талантов, желающих проявить себя в работе над реальными проектами, отбор лучших проектов, для дальнейшего развития по программе акселерации StartUp-проектов от ЦР «Boteon», обобщение и закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных учениками в учебном году, а также популяризация робототехники среди детей и молодежи в целом.

 

Незабываемо прошел прошлый Конкурс в декабре 2016 года, на котором свои работы представили порядка 158 команд, а лучшие из них были включены в программу акселерации StartUp-проектов от ЦР «Boteon». 

Результаты прошедшего конкурса и работы конкурсантов можно посмотреть «перейдя по ссылке»

 

В этот раз борьба ожидается нешуточная, ведь в Конкурсе примут участие команды юных изобретателей 25 учебных центров  «Boteon» из городов: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Суммы, Черкассы, Львов, Черновцы, Хмельницкий, Житомир, Ирпень и Бровары Киевской области, Покров Днепропетровской области и других. Больше участников, больше проектов, больше призов, больше детских улыбок.  

В грядущем Конкурсе борьба будет происходить аж в 6 номинациях:

1) Smart House - проекты устройств, применимых в быту, для оснащения Умного дома, проекты охранных систем и сигнализаций Security Systems;

 

смарт

 

 2) Mobile robots - проекты динамических и мобильных роботов, манипуляторов и т.д., выполняющих разные полезные задачи;

 

моб.робот

3)  Green planet - проекты, связанные с альтернативными источниками энергии, а также по сохранению и улучшению экологии;

 

а

 

 4) Game projects - проекты игр и устройств для развлечений;

 

 

игры

 

 

5) Biomedical engineering  - проекты, связанные с измерением и обработкой биометрических параметров человека, биомедицинской инженерией;

БМЕ

 

 

 6) Space technology - проекты, связанные с системами автономного жизнеобеспечения, удаленным управлением этими системами, эхо- и радиолокацией, летательными аппаратами, зондами и прочими «космическими» технологиями

 

космос

 

Чтобы все было по-честному в отношении ребят, которые совсем недавно начали обучение, каждая номинация Конкурса будет иметь 2 категории сложности: проекты в программной среде S4A; проекты на графическом языке программирования Ardublock и в интегрированной среде разработки Arduino IDE на языке С++.

 

Также новыми правилами предусмотрен отборочный тур, чтобы выбрать лучшие из лучших работ, которые будут бороться в финале Всеукраинского конкурса Boteon Robotics Challenge на площадке в г. Киев в конце мая 2017 г.Старт конкурса дан, время пошло ...

 

Страницы:
1
2 3 4