Теги - обучение

Постольник Сергей Александрович

Як збільшити ефективність навчання у центрах робототехніки

            Тисячі дітей сьогодні йдуть до кружків робототехніки по всій країні, з різноманітними навчальними програмами та назвами. Мода на все, що пов*язане з роботами та STEM-освітою, напевно, досягла піку. Батьки, віддаючи дитину до кружка робототехніки, встановлює певну планку результатів. При цьому, у багатьох випадках, батьки не розуміються у програмуванні, технічному та науковому боці питання, не розуміють різницю між навчальними програмами та конструкторами. Виходячи із власного розуміння питання, коли сподівання в перші кілька місяців не виправдовуються, батьки забирають дитину із занять. Хоча у 99 % відсотках випадків – дитина справді із задоволенням відвідувала заняття.
Маючи певний власний досвід у навчанні та спілкуванні з іншими гуртками, спробуємо розібратися що до чого. І ні в якому разі не претендуємо на абсолютно істинні твердження.
             Напевно, саме найпоширеніше питання, яке задають батьки через декілька місяців занятть – коли буде результат? Або – ми не бачимо результата. На питання – який саме результат ви сподіваєтесь побачити, майже завжди отримаєш відповідь – який-небудь! Який –небудь вимірний... На жаль батьки не можуть сформулювати чого вони очікують від занятть та від власної дитини.
            Підсумовуючи весь досвід спілкування, батьки найчастіше мають на увазі зміни, при чому вони повинні бути замітні одразу. Терплячі батьки розуміють, що в залежності від індивідуальності їх дитини термін, кількість занятть перейде в якість. Але при цьому треба дотримуватись певних умов – регулярне відвідування занятть, виконання домашніх завдань, вивчення спеціальної літератури, просмотр навчальних відеоматеріалів, конструктивний діалог з викладачем. Тому ті батьки, які сподіваються на швидкий результат у найкоротші сроки при мінімальних зусиллях (нерегулярне відвідування занятть), розчаровуються у заняттях і шукають інший кружок.

                                                                                             Коли очікувати результати?

           Треба бути відвертим, мета дитячих курсів з робототехніки не в тому, щоб виростити тисячі робототехників в країні, і не в тому, щоб реалізовувати амбіції батьків. Мета цих занятть – розвиток максимальної кількості корисних навичок та сучасного мислення за допомогою робототехніки, яка поєднує в собі знання багатьох наук.
Треба розуміти, що зміни в дитині відбуваються на кожному занятті. Вони поступово накопичують новий досвід та навички. Градація накопичених навичок у кожної дитини індивідуальна. Хтось боявся збирати схему не за інструкцією, хтось не вмів працювати в команді, хтось взагалі вперше познайомився із електронікою та компьютером, у більшості – невпевненість під час публічної презентації проекта чи висловлювання власних думок.
При заняттях один раз на тиждень результат доводиться чекати достатньо довго. Найчастіше перших суттєвих результатів слід очікувати на кінець першого півріччя занятть.
          Після проведення багатьох занятть ми в центрі «Ботеон» сформували декілька неформальних крітерієв для оцінки змін в перші 6-8 місяців занятть.

Постольник Сергей Александрович

Краткая история робототехники

 

 

           В массовом сознании слово «робот» ассоциируется в основном с научными достижениями и идеями 20-21 веков. Особенно часто этот термин мало разбирающийся в технических областях человек встречает в произведениях научной фантастики – романах Айзека Азимова, сериях фильмов «Терминатор», «Трансформеры» и т.д. Более продвинутые из них еще могут припомнить советские «Луноходы», промышленные или медицинские аппараты, зверо- или человекоподобных роботов из рекламных роликов компании Boston Dynamics. Однако, как и многие другие великие идеи человечества, концепция автоматизированных механизмов, способных самостоятельно выполнять различные операции, появилась гораздо раньше и прошла длительный путь своего развития.

                                                                                                   Определение понятия

          Прежде, чем говорить о том, какими были самые первые роботы, следует определить, что именно подразумевается под данным понятием. Это имеет важное значение для понимания развития данной технологии и ее уникальности. Первое появление слова «робот» относится к 1920 году, когда чешский писатель Карел Чапек употребил его в фантастической пьесе «Rossumovi univerzální roboti (R.U.R)». Там оно обозначало искусственно созданного человека, чей труд использовался на тяжелых и опасных производствах взамен человеческого (robota в переводе с чешского – каторга). И хотя в этом произведении роботы изготавливались на фабриках из выращенных органических тканей, само понятие впоследствии было популяризировано именно в отношении механических устройств.

      Робота следует отличать от простых механизмов и автоматов. Это устройство обладает способностью к более тесному и комплексному взаимодействию с оператором и внешней средой. Если простой автоматический механизм при выполнении определенного действия слепо следует заранее заложенному в нем алгоритму, то робот способен воспринимать внешние сигналы и в соответствии с ними адаптировать свои действия. Таким образом его взаимодействие с внешней средой становится более гибким, точным и универсальным. Даже самые первые в мире роботы, о которых будет сказано далее, имели примитивные аналоги органов чувств, без которых это принципиальное отличие было бы невозможным.

Rezya Alex

Учебный год 2016/2017 ЦР "Boteon" - условия оплаты

Правила оплаты услуг Учебного центра «Boteon Education»

 

робототехника, программирование

 

1. Оплата производится в виде покупки абонементов 2 видов: «буднего дня» и «выходного дня» на посещение занятий согласно утвержденному расписанию в период одного календарного месяца.
2. Минимальный платеж производиться за 1 месяц.
3. Оплата производится ежемесячно в размере 100% предоплаты (покупки абонемента) до 10 числа текущего месяца. 
Моментом оплаты считается поступление средств на счет Учебного центра.

4. Все оплаты производятся только через систему электронного банкинга Приват Банка.


Стандартная стоимость абонемента*:

Название города,

региона

Цена абонемента

«буднего дня», грн.

Цена абонемента

«выходного дня», грн.

Киев         (2,3 уровни)

850 900

Харьков,   (1 уровень)

700
Харьков, 

Одесса,    (2,3 уровни)
Днепр

780 830

 

 Каждый слушатель имеет право на скидки для приобретения абонемента:

 

Разовая оплата абонемента более чем на 1 месяц: **

- при оплате за четверть (2 месяца) - скидка 3%;
- при оплате за полугодие (4 месяца) - скидка 6%;
- при оплате за весь учебный год (9 месяцев) – скидка 12%.

 

5.2. Льготы для детей переселенцев из Донецкой и Луганской областей – скидка на постоянной основе (предъявить копию справки) - 30% ***

 

5.3. Два и более ребенка из одной семьи – скидка каждому на постоянной основе 10%

 

5.4. Ребенок из многодетной семьи (предъявить копию справки) – скидка на постоянной основе 7%

 

5.5. «Приведи друга». Привел друга, который приобретёт абонемент и получи одноразовую скидку 50% на следующий месяц обучения.

 

5.6. «Старый друг Boteon» - скидка для постоянных слушателей:
- 2-й год обучения – скидка 4%
- 3-й год обучения – скидка 6%
- 4-й год обучения - скидка 8%

 

6. В случае отказа слушателя от занятий после приобретения абонемента, уплаченные деньги возврату не подлежат. Иные вопросы касательно оплаты могут обсуждаться лично с руководителем учебного центра робототехники «Boteon».

 

* Стоимость абонементов у наших партнеров-франчайзи может изменяться.
** Эта скидка не применяется к льготным абонементам.
Максимальная скидка не может превышать 30%.
*** Предусмотрено максимум два льготных места на одну группу (10 детей).

 


 

 

ПАМЯТКА
по оплате услуг Учебного центра «Boteon Education»
через банковские терминалы сети Приват Банка и приложение «Приват24»

 

Для оплаты услуг через банковские терминалы Приват Банка Вам необходимо:

1. Вставить банковскую карту в картоприемник терминала, ввести pin-код карты
и в основном меню терминала выбрать пункт «Оплата других услуг»;
1.1. В случае выполнения операции без банковской карты:
- выбрать пункт «У меня нет карты»;
- после чего, в появившемся поле ввести свой номер мобильного телефона, и Вам на телефон сразу придет смс с трехзначным кодом;
- трёхзначный код из смс нужно ввести в соответствующее поле на терминале;
- после в основном меню выберете пункт «Оплата других услуг»;
2. В появившемся окне сверху выбрать пункт «Найти предприятие по имени или по реквизитам»;
3. В появившемся поле поиска ввести: BOTEON (eng.) или ИНН (индификационный номер предприятия): 31 69 62 21 51 и нажать «Продолжить»;
4. В появившемся окне (вверху) убедится, что это предприятие: Центр робототехники «Boteon» МИШНЕВ Д.В. ФОП, и подтвердите выбор;
5. После в соответствующие поля введите данные:
- Ф.И.О. плательщика, т.е. слушателя учебного центра;
- id код слушателя учебного центра;
-  сумму оплаты;
И нажмите «Продолжить»;

Услуга – оплата курсов робототехники!
6. В следующем окне подтвердить правильность введенных данных нажав «Подтвердить»;
7. Произвести платеж банковской картой или внести наличные в купюроприемник; **
8. Получите чек.

 

Для оплаты услуг через приложение «Приват24» на ПК необходимо:

1. Войти в свой аккаунт в приложении «Приват24»;
2. На главной странице вверху выбрать вкладку «Мои платежи»;
3. В поле поиска «Создать новый платеж» ввести: BOTEON (eng.) или ИНН предприятия: 31 69 62 21 51 и нажать «Продолжить»;
Если Вы ранее совершали данный платеж, то просто выбрать его из списка.
4. В новом окне убедится, что это предприятие: Центр робототехники «Boteon» МИШНЕВ Д.В. ФОП, и нажать на него;
5. В новом окне введите данные:
- Ф.И.О. плательщика, т.е. слушателя учебного центра;
- id-код слушателя учебного центра (уточнить у администратора);
- сумму оплаты;
И нажмите «Добавить в корзину»;
Услуга – оплата курсов робототехники!
6. Далее перейдите в корзину, выберите платеж, в выпадающем списке выберете карту, с которой будет списан платеж. Нажмите «Подтвердить».

 

Для оплаты услуг через мобильное приложение «Privat24» необходимо:

1. Войти в свой аккаунт в приложении «Privat24» с мобильного устройства;
2. На главной странице внизу слева выбрать пункт «Еще услуги» нажав «+»;
3. В списке услуг выбрать «Мои платежи»;
4. Внизу экрана нажать на ссылку «Новый платеж»;
Если Вы ранее совершали данный платеж, то просто выбрать его из списка.
5. В новом окне выбрать пункт «Найти компанию»;
6. В появившемся поле поиска ввести реквизиты: BOTEON (eng.) или ИНН предприятия: 31 69 62 21 51 и нажать «Поиск»;
7. В новом окне убедится, что найдено предприятие: Центр робототехники «Boteon» МИШНЕВ Д.В. ФОП, и нажать на него;
8. В новом окне введите данные:
- Ф.И.О. плательщика, т.е. слушателя учебного центра;
- id-код слушателя учебного центра (уточнить у администратора);
- сумму оплаты;
И нажмите «Продолжить»;
Услуга – оплата курсов робототехники!
9. Далее в выпадающем списке выберете карту, с которой будет списан платеж и нажмите «Подтвердить».

 

 

Vlad Robot

Знакомьтесь, наши партнеры - магазин HOBBYTECH

Дорогие наши друзья и коллеги,  Центр Робототехники "Boteon" рад представить вам наших партнеров - магазин электроники и комплектующих HOBBYTECH.

 

/go/url=/go/url=/go/url=/go/url=/go/url=/go/url=http://hobbytech.com.ua/


Центр робототехники "Boteon" и интернет магазин HOBBYTECH строит сотрудничество на взаимодействии и взаимопомощи в области популяризации  темы робототехники в обществе, развития образовательных программ и усовершенствования материально-технической базы  для обучения робототехнике как подрастающего поколения, так и взрослых. Кроме того, магазин HOBBYTECH любезно согласился выступить в качестве спонсора и предоставить оборудование, призы и подарки для значимых мероприятий, проводимых Центром робототехники, таких как: конкурс Boteon Robotics Challenge 2016, Летняя школа робототехники 2016 и другие.

мар
15
вт
Rezya Alex

Курс основы робототехники для взрослых!!!

Увага! Посилання на актуальну програму курсу

Стартапам та hi-tech підприємцям!

Конструкторське бюро BOTEON вперше розкаже про свій досвід розробки великих проектів у робототехниці та автоматичних системах.


Ви самі обираєте модулі. Наприклад, схемотехніка та електроніка усіх типів. У розділі програмування ви маєте можливість записатися на більш розширену версію, яка продовжить матеріал у більш глибокій формі з елементами штучного інтелекту, інтернету речей, нейро- та міо- інтерфейсів.

Все на прикладі найпопулярніших платформ для швидкого прототипування: STM32 та інші.
Будемо разом збирати та програмувати ровер (6-ти колесна мобільна платформа з маніпулятором).

 

Ви маєте можливість вибирати додаткові модулі навчанняаме, наприклад, схемотехніка та електроніка усіх типів. У розділі програмування ви маєте можливість записатися на більш розширену версію, яка продовжить матеріал курсу, але вже у більш глибокій формі з єлементами штучного інтеллекту, інтернету речей, нейро та міо інтерфейсів та іншими цікавими напрямками. 

Навчаємося ми на найпопулярніших платформах для швидкого прототипування STM32 та інші. Навчання проходитиме на реальному макеті ровера (6-ти колесна мобільна платформа з маніпулятором).

 

 Планетоход с манипулятором

 

Тривалість курсу: 32 години за 4 тижні. 2 рази на тиждень по 4 години.

Ціна: 4600грн.
Викладачі: http://lab7.boteon.com/index-2.html

Реєстрація: https://goo.gl/forms/VuxlrtoZ2AvW1YJ12

 

Контакти:

Адреса проведення: пров. Ярославський 1/3, HUB4.0

Написать сообщениеE-mail: info@boteon.com
Позвонить tel: +38 (097) 783 23 33

робот

Уважаемые друзья, благодаря нашим с вами усилиям в городах Киев и Харьков успешно заработал учебный курс "Основы робототехники для взрослых"

Занятия по первому модулю курса "Основы Arduino" успешно начались 09 марта в г. Харьков и 17 марта в г. Киев, в мини-группах сразу воцарилась дружеская рабочая обстановка.

Занятия проходят по адресам:

- г. Харьков, каждый вторник и четверг в 18:15;

- г. Киев, ст.метро Контрактова площа, пер. Ярославский, 1/3, HUB 4.0. 3й этаж, аудитория "Education", каждый понедельник, среду и четверг в 19.00. *

* в расписании могут быть изменения, в зависимости от пожеланий членов группы, время и день уточняйте заранее!

Кто не успел записаться на данный курс - еще есть свободные места в мини-группах.
Спешите, мест все меньше!

Так же вы можете записаться на второй и третий модули данного курса.

Запись по тел: 093 203 32 84 или 073 465 87 55

Программа курса состоит из 3х модулей:
1. Основы Arduino (7 занятий).
2. Цифровая, аналоговая электроника (6 занятий).

3. Основы работы с микроконтроллерами STM32 ( 11 занятий).

С программой курса и стоимостью можно подробнее ознакомится "здесь"

 

Дорогие друзья! Стартует курс по основам робототехники!!!

 

манипулятор

 

По окончании курса Вы овладеете:

1. Основы Arduino (первый модуль 7 занятий) - стоимость 2100грн:

- автоматика и умный дом (занятия проходят на реальных макетах);

- интернет вещей (gsm, wifi, ethernet)+запуск вебсервера и создание вебприложения;

- сервисная робототехника (на примере мобильной платформы).

 

2. Цифровая, аналоговая электроника (второй модуль 6 занятий) - стоимость 1800грн:

- цифровая и аналоговая электроника;

- схемотехника;

- трассировка печатных плат.

 

3. Основы работы с микроконтроллерами STM32 (третий модуль 11 занятий) - стоимость 3300грн:

- архитектурные особенности процессоров ARM Cortex;
- программирование портов ввода - вывода;
- измерения с помощью АЦП;
- реализация коммуникации через последовательные интерфейсы.

 3.1. Принципы реализации цифровых систем управления для управления роботами манипуляторами:

- с использованием цифровых регуляторов на реальном проекте.

 

Курс, как и прежде, направлен на развитие проекта манипулятор для людей с ограниченными возможностями. Все средства вырученные с курса пойдут на развитие проекта роборуки, макет манипулятора, в текущей его версии, будет представлен на выставке Innotech 11 марта 2016г.


Программа состоит из 3-х модулей, каждый из которых можно и оплатить, и посещать отдельно. При покупке сразу 3-х модулей - скидка!

Занятия проходят по будням (предварительно 18-25) и выходным (дневное время) - согласуем график путем опроса всей группы.

 

Стартуем сразу после выставки Innotech, примерно 15 марта.

 

Тематический план:

№ Занятия Тип занятия Темы занятия
 1 Теория 1. Введение в программирование. Основные понятия и определения.
2. Основные понятия о микроконтроллера.
3. Установка среды разработки и её настройка под STM32.
4. Обзор семейства микроконтроллеров Cortex-M производства STMicroelectronics.
5. Новый проект, настройки проекта, настройки программатора.
 2 Практика Первая программа:
1. Работа с портами микроконтроллера. (мигание светодиодом, чтение состояние кнопки на отладочной плате)
2. Создание нового проекта.
3. Создание программы, чтение/запись данных через порты ввода-вывода.
4. Отладка приложения.
5. Прошивка и микроконтроллера.
 3 Теория 1. Таймеры микроконтроллеров.
2. Структура и принцип работы таймеров.
3. Углубленный анализ портов GPIO, изучение альтернативных функций.
4. Работа таймера в режимах счетчика, ШИМ, обработки энкодера.
 4 Практика 1. Создание программы реализации работы таймера в различных режимах: счетчик, ШИМ, энкодер (на примере изменения яркости светодиода).
2. Доработка существующего проекта.
3. Отладка, прошивка микроконтроллера.
 5 Теория 1. Последовательный интерфейс приема/передачи данных USART.
2. Описание регистров USART.
3. Инициализация и настройки параметров USART.
 6 Практика 1. Обмен данными между отладочной платой и ПК.
2. Доработка существующего проекта (на примере обмена данными с ПК измерений энкодера, подключенного к отладочной плате).
3. Отладка прошивка микроконтроллера.
 7 Теория 1. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП).
2. Структура и принцип работы встроенного АЦП микроконтроллера.
3. Описание регистров.
4. Инициализация.
5. Практика: Резистор светодиод.
 8 Практика 1. Создание программы для работы с АЦП микроконтроллера.
2. Доработка существующего проекта (добавление в проект функций для работы с АЦП, обмен с ПК данными измерений АЦП).
3. Отладка, прошивка микроконтроллера.
 9 Теория 1. Система подчиненного управления (СПР) с цифровыми регуляторами.
2. СПР структура.
3. Реализация цифрового интегратора и звена дифференцирования.
4. Цифровые пропорциональные (П), пропорционально-интегральные (ПИ), пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД) регуляторы.
10-11 Практика 1. Создание цифровой СПР с ПИ-регулятором положения.
2. Доработка существующего проекта (на примере реализации СПР и ПИ-регулятором положения для управления серводвигателем).
3. Отладка, прошивка микроконтроллера.
4. Подключение сервопривода к отладочной плате.

 

Место проведения занятий и контакты:

 

г. Киев, пер. Ярославский, 1, HUB4.0 (коверкинг на Подоле)

Ближайшее метро: м. Контрактова Площа

 

г. Харьков, ул. Красина 4, Компьютерно - технологический колледж.
Ближайшее метро: м. Архитектора Бекетова.

 

Написать сообщениеE-mail: info@boteon.com
Позвонить tel: +38 (093) 203 32 84  

 

Успешно освоив программу курса Вы имеете реальную возможность трудоустроиться в компаниях, с которыми у нас есть предварительная договоренность:

- ZEOalliance (http://zeoalliance.com/)

- ООО НПО "Вертикаль", корпорация Тиол

а также у нас на предприятии - ООО "Центр робототехники "Ботеон" 

Rezya Alex

Франшиза "Boteon Education" - специальное предложение!

Внимание! Акция!!!
В честь трехлетия Центра Робототехники «Boteon» в период с 26.01.16 по 13.03.16 мы предоставляем скидки на самые популярные франшизы:

 

франшиза робототехника

 

Франшиза Boteon Education Level 2 «Smart Devices & IOT» -15%

Франшиза Boteon Education Level 3 «Service & Mobile Robotics» - 15%

Франшиза Boteon Education «3D print, scaning & modeling» - 5%

 

Также, партнеры, заключившие договра в этот период, могут воспользоваться беспроцентной рассрочкой на три платежа на период до 01.10.16.
Не упустите редкий шанс стать нашим партнером на самых выгодных для Вас условиях!

 

Skype: boteon.com
e-mail: info@boteon.com
Подробности на сайте - edu.boteon.com

Rezya Alex

Центр робототехники "Boteon". План на 2016г. Отчет за 2015г.

Как обычно, ежегодно, в начале января мы подводим итоги года ушедшего и планируем будущий 2016 год!

Итак, вернемся к плану на 2015  — довольно скромно...

1. Собственный конструктор для учебного центра — выполнено.

Отработаны основной модельный ряд, подобран материал, изготовлены опытные образцы. Несколько образцов были разосланы по филиалам и представительствам — ждем отзыв, вносим изменения и дополнения в конструкцию — запускаем в серию. В январе мы изготовим первые 20 моделей конструктора на новом израильском материале.
В нашем конструкторе мы используем платы Ардуино с удобными разъемами для быстрого и удобного присоединения элементов.

 

конструктор

 

 

 

конструктор для детей

 

2. Открыть филиал в Израиле г. Хайфа — выполнено.

Филиал набирает обороты, кроме учебного центра планируется создать FreeLab с свободным доступом к оборудованию для опытного производства 3д печать, фрезерные работы, ардуино с комплектацией, Intel RealSaense, Intel Galileo, Intel Edison и другое.
Уже весной мы планируем собрать в лаборатории несколько больших роботов, а также запустить новый проект по автономной мобильной платформе, которая может использоваться для людей с ограниченными возможностями, для автоматизации склада, для автоматизации в ритейле.

 

 

3. Изготовить робота Йоша в каждом филиале — не выполнено.

В начале года мы изготовили робота Йошу, которого впоследствии отдали в музей уже летом. Робот успел посетить несколько выставок за границей, а также в Киеве и Харькове.

До конца года мы изготовили еще два робота, один остался у нас в Центре робототехники в Харькове и развлекает детей.
Второй робот служит макетом для разработки новой модели, на нем проводится тестирование нового ПО, а новая конструкция будет готова уже в марте 2016 года. Мы планируем представить ее на выставке Иннотех в Киеве.

 

промо робот

 

4. Роборука для людей с ограниченными возможностями - не выполнено.

Рука манипулятор, также планируется на март и будет продемонстрирована на выставке Иннотех. Данная разработка требует большой материальный, а также интеллектуальный ресурс — продолжаем работу.

 

Подводя итоги 2015 года также следует отметить:

- интереснейшая увлекательная Летняя Школа Робототехники Boteon SummerCamp2015.


В школе дети, смогли увидеть, понять, применить самые новейшие технологии — интернет вещей, альтернативная энергетика, 3д печать, робототехника, виртуальная реальность, робот-гуманоид, квадрокоптер и многое другое.

- открытие учебных центров наших франчайзи в Черкассах и Одессе. Учебный центр в Черкассах насчитывает уже 5 групп и продолжает расти — за будущее Черкасс можно не переживать. Через несколько лет там вырастут специалисты умеющие роботизировать повседневные рутинные процессы, таким образом, освобождая время для занятий, чем то более интересным и полезным для здоровья.

В Одессе набор идет медленнее, но не без успехов.

 

Подробнее о летней школе - camp.boteon.com

 

- открытие учебного центра Ботеон в Киеве.

Филиал был открыт еще в мае, однако, уже ближе к лету стало понятно, что собравшийся коллектив не способен эффективно выполнять поставленные задачи, кроме того были выявлены случаи несанкционированной и соответственно некачественной работы с нашими клиентами, что конечно же привело к временному расформированию филиала. Однако к новому сезону, уже в октябре, мы вновь организовали филиал.
Конечно же мы не собираемся на этом останавливаться, но об этом позже. С 2016 года для всех наших представительств, франчайзи и филиалов будет введена обязательная система оценки качества предоставляемых услуг — теперь, каждый руководитель, преподаватель и даже ученик — будут вовлечены в процесс повышения качества и эффективности обучения в центрах робототехники «Boteon». Об этом также будет сказано ниже.

- отдельно следует отметить замечательный конкурс Boteon Robotics Challenge среди наших учеников.

 

 

Разработки ребят от 8-ми до 14-ти лет порой действительно впечатляли и удивляли даже искушенных инженеров.

Посмотрите сами...

Следующий конкурс пройдет уже в мае и одним из новых условий данного конкурса будет оформление работ у нас на сайте в разделе проекты. Тема проекта должна выбираться из расчета, что она обладает перспективой и в дальнейшем команда будет ее развивать от конкурса к конкурсу, а возможно и выйдет с ней на конкурс инновационных разработок в нашей школе Высокотехнологичного предпринимательства.
Лучшие команды получили призы от Центра Робототехники “Bot eon”. Опять отличились команды и преподаватели из Черкасс. Конкурс прошел впервые и впредь будет проводиться каждое полугодие.

В 2015 году мы значительно расширили материальную базу — в лабораториях появились 3Д принтеры, фрезерный станок, новые компьютеры, новые интересные комплектующие; открыт дополнительный учебный центр в Харькове; запущена лаборатория искусственного интеллекта AILab на базе Университета Радиоэлектроники, в которой проводятся исследования по автоматизированной идентификации человека; запущены несколько интересных проектов, о которых вы узнаете уже в том году — о них будет написано ниже.
Как и у всех год прошел не без неудач, не без сбоев в работе, которые вероятно отразились и на Вас — наших клиентах, однако мы усвоили эти уроки и собираемся активно развиваться в Новом 2016 Году, дальше повышать качество услуг, радовать Вас нашей работой!

 

На 2016 год мы запланировали значительно расшириться - запустить минимум 10 франшиз в Украине и за рубежом.


Проведена предварительная работа в таких городах, как Львов, Днепропетровск, Киев, Запорожье, Одесса, Хмельницкий, Полтава, Тернополь, Сумы, Черновцы, Ужгород и другие. В качестве зарубежного рынка рассматриваем страны СНГ.
Следует отметить, что в этом году мы запускаем ежегодную аттестацию учебных центров, сбор данных будет проходить каждые полгода и по итогам тестирования и суммы показателей — центр будет получать внутреннюю лицензию на работу под ТМ Boteon еще на год или же реструктуризироваться.


Для наших филиалов и франчайзи теперь доступна CRM система, разработанная специально для учебных заведений. В CRM предусмотрены контроль посещаемости, успеваемости, оплат, рейтинги, рассылки напоминаний, визуализация расписания в динамическом режиме на сайте и многое другое для Вашего и нашего удобства.
Уже в конце января в харьковских учебных центрах мы запускаем пилотный проект пропускной системы на RFID блиндированных брелках, это позволит каждому слушателю более точно контролировать свое посещение, рейтинг, оплаты и накапливать бонусы по клубной системе.
В конце января для наших партнеров ежедневно будет доступен Дежурный Преподаватель. Задача этого сотрудника поддерживать уровень знаний остальных преподавателей на нужном уровне, контролировать и переаттестовывать их. Кроме того, дежурный преподаватель будет постоянно мониторить пожелания и предложения родителей, детей, преподавателей, администраторов центров, выявлять проблемы и недостатки, корректировать учебно-методические материалы, учебную программу. Этот же преподаватель будет посещать наши учебные центры, проводить открытые уроки, внедрять новые методики.

В этом году мы полностью перешли на взаиморасчеты через расчетный счет нашего предприятия в ПриватБанке — обучение можно оплатить только и исключительно используя свой ID перевод денег через банк. Напоминаем, что на сайте Вы всегда можете ознакомиться с публичным договором об оказании услуг развивающего досуга.
В этом году мы планируем завершить лицензирование нашей деятельности, а также перевод учебной программы на украинский язык.
Для наших филиалов в Израиле и России — организационные вопросы можно уточнить по телефонам указанным в контактах на сайте edu.boteon.com.

Для желающих приобрести нашу франшизу мы предусмотрели акцию — заморозили цену на франшизу на 1,5 месяца, вплоть до конца февраля. С условиями спецпредложения вы можете ознакомиться на сайте edu.boteon.com. По завершению акции паушальный взнос будет повышен.

 

Осенью 2016 года мы планируем запустить курсы повышения квалификации для преподавателей школ и техникумов, постараемся, чтобы они были бесплатные. Данные курсы нацелены на популяризацию робототехники в школах, учебных заведениях 1-2 уровней аккредитации.

 

Планируется запуск не менее 5-ти полноценных филиалов в Украине и за рубежом. Филиал ЦР «Ботеон» обычно подразумевает наличие двух подразделений учебный центр, а также конструкторское бюро. Подобный филиал мы запускаем на базе HUB4.0 (Киев, р-н Подол).

Мы подошли вплотную к серийному производству конструкторов МК-1, МК-2, с появлением магазина market.boteon.com конструкторы появятся в свободной продаже. Также в магазине можно будет купить роботов нашего производства или же взять их в аренду.

Конструкторское бюро lab7.boteon.com наконец обретает свой собственный сайт, на котором вы сможете увидеть портфолио, команду, а также виды выполняемых работ. В планах конструкторского бюро выпуск целого ряда изделий мобильной робототехники с использованием современных технологий голосового управления, распознавание изображений, построения карты местности, работа с 3д массивами точек и т.п.

К концу года мы выведем на серийное производство роботов-гуманоид, кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями в комплексе с роборукой, автоматизированный робот для складских помещений, робот промоутер.

В планах также запустить весь функционал сайта www.boteon.com: блог, проекты, вакансии, резюме. На данный момент это видится возможным, а главное востребованным нашими же учениками, нашим коммюнике.

В марте-месяце мы планируем участие в выставке Innotech. Как обяычно там мы покажем наших роботов и, если в прошлом году мы показывали пробормотать Йошу, то в 2016 мы планируем показать более серьезные разработки в области обработки изображений и автоматизированной идентификации человека, а также в области мобильной робототехники.
На данном мероприятии мы планируем провести хакатон с использованием Intel RealSense. Призовой фонд будем формировать совместно с Интел Украина.

В 2016 году полноценно начинает работу IP – телефония, и теперь вы всегда сможете нам дозвониться и ни один клиент не потеряется. Впоследствии мы интегрируем айпи телефонию с CRM.


Наши контакты:

        e-mail: info@boteon.com           skype: boteon.com

        Израиль: +97233741353         Украина: +380932033284          Россия: +74951339518

Ну и один из самых важных показателей, который позволит нам двигаться дальше и наращивать темп — это конечно же прибыль. Мы планируем увеличить прибыль по Учебным центрам в 7 раз. Достигнем этого за счет увеличения количества УЦ, за счет увеличения количества слушателей и за счет сокращения постоянных расходов. Все просто.

 

Мы сделали много для обеспечения стабильной и плановой работы в 2016 году, присоединяйтесь к Нашей Команде или становитесь Нашим Клиентом — мы делаем робототехнику доступной абсолютно для всех!

 

4 1634
0
Vlad Robot

Введение в программирование в Операционной Системе для Роботов (ROS)

Введение в программирование в Операционной Системе для Роботов (ROS)

• Мы рассмотрим несколько примеров узлов C ++, обменивающихся данными в рамках ROS

• Повторим понятия узлов, тем и сообщений ROS.

• Более детально рассмотрим структуру хранилища rosbuild, а также создание и построение простого программного пакета, используя rosmak.

 

Общие сведения – краткое описание ROS

• ROS это пакет промежуточного программного обеспечения для программирования роботов, который содержит равноправные узлы.
• Мы используем ROS, потому что он позволяет облегчить абстракцию аппаратных средств и повторное использование кода.
• В ROS, все основные функции разбиваются на ряд блоков, которые обмениваются данными с помощью сообщений.
• Каждый блок называется узлом и, как правило, работает как отдельный процесс.
• Установление связи между узлами осуществляется ROS Мастером.

 

работа ROS

Страницы:
1
2 3 4